HU Language HU
Így fizet osztalékot az AutoWallis
május 5, 2019 0

Az AutoWallis közzétette a 2018. év után járó osztalék végleges mértékét.

A „B” sorozat 200.000 darab 12,5 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll. A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények mindenkori részvényese(i) a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összegű osztalékelsőbbségre jogosult(ak).

A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összeget.

A társaság a 2018. évre az adózott eredményéből részvényenként 2 875, összesen 575 millió forint osztalékot fizet a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények részvényese részére.

Osztalékra a részvényes akkor jogosult, ha az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék kifizetésére a jelen határozat elfogadásától számított 90 napon belül az igazgatóság köteles.

(BÉT)