HU Language HU
Még nem jött el a fordulat a Waberer’snél (2.)
május 8, 2019 0

Szerdán a Waberer’s közzétette első negyedéves beszámolóját a Budapesti Értéktőzsde zárását követően, így kiderült, a fordulat még várat magára. A fuvarozócég árbevétele ugyan növekedett a Regionális Kontrakt Logisztikának és az Egyéb Szegmensnek köszönhetően, a megugró költségek és az alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására viszont jelentősen csökkent az EBITDA-ja. Részben ezekért, részben a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt, a vállalat üzemi szinten is veszteséges volt. A menedzsment ugyanakkor jelezte, több intézkedésük kedvező hatása az év második felében jelentkezhet érdemben.

A legfontosabb sarokszámok

A Waberer’s kamionjainak átlagos száma 4 340 darab volt az első negyedév végén, amely közel 1 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest. A vállalat árbevétele 182,2 millió euró volt az első negyedévben, amely 1,8 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Az árbevétel növekedést a Regionális Kontrakt Logisztika és az Egyéb Szegmens segítette. A bruttó fedezet 29,8 millió euró volt az első negyedév során, amely közel 4,4 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A rendszeres EBITDA 15,2 millió euró volt, amely több mint 23 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest, míg a rendszeres üzemi eredmény 2,7 millió eurós veszteséget mutatott szemben a 2018 első negyedévében elért 3,1 millió eurós üzemi nyereséggel. A rendszeres nettó eredménysoron 4,4 millió eurós veszteséget ért el a vállalat, míg 2018 első negyedévében még 6 millió eurós nyereségről számolt be a Waberer’s. A riportált nettó eredmény egy egyszeri, Linkhez kapcsolódó 2,5 millió eurós tétel miatt 1,9 millió eurós veszteséget mutatott, szemben a 2018 első negyedévében elért 0,3 millió eurós veszteséggel.

Még nem jött el a fordulat a Waberer

Szerény mértékben nőtt az árbevétel

A Waberer’s árbevétele az előző év azonos időszakához képest 1,8 százalékkal, 182,2 millió euróra nőtt az első negyedévben. A meghatározó üzletág, a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens árbevétele közel 2 százalékkal 134,5 millió euróra csökkent 2018 azonos időszakához képest. A saját járművel végzett áruszállítás körében az árak ugyan emelkedtek, ugyanakkor a megbízások számának 8 százalékos visszaesésének hatására a volumen csökkent. A Regionális Kontrakt Logisztika szegmens (RCL) árbevétele 11 százalékkal 35 millió euróra emelkedett az első negyedévben, amely a folyamatos árképzési változtatásoknak és a magasabb volumennek volt betudható, különösen a gyűjtőfuvarozási és raktározási tevékenységek területén. Az Egyéb szegmens árbevétele 2018 azonos időszakának 13,9 millió eurós összegéhez képest közel 18 százalékkal, 16,4 millió euróra emelkedett az első negyedévben. Ez döntően annak volt köszönhető, hogy folytatódott a bővülése a biztosítótársaságnak a KGFB biztosítási szegmensben.

Még nem jött el a fordulat a Waberer

Ismét veszteséges volt üzemi szinten a Waberer’s

A bruttó fedezet az előző év azonos időszakához képest több mint 4 százalékkal, 29,8 millió euróra csökkent 2019 első negyedévében, míg a bruttó eredmény marzs 1,1 százalékponttal 16,4 százalékra csökkent. A kihívásokkal teli működési környezet az első negyedévben is éreztette negatív hatását, a Waberer’s meghatározó költségei közül az üzemanyagárak 5 százalékkal, a komp- és útdíjak, valamint a bérek egyaránt 10-10 százalékkal nőttek 2019 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest.

A rendszeres EBITDA az előző év első negyedévéhez képest több mint 23 százalékkal, 15,2 millió euróra esett vissza, így a rendszeres EBITDA marzs 2,8 százalékpontos csökkenést követően 8,4 százalék volt. A marzs zsugorodása leginkább a bérek és üzemanyagárak területére nehezedő költségnyomásnak, valamint az alacsonyabb kapacitáskihasználtság kedvezőtlen hatásának volt betudható.

A rendszeres EBIT 2,7 millió eurós veszteséget mutatott az alacsonyabb EBITDA és a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt. A Waberer’s negyedéves beszámolójában ugyanakkor megjegyezte: igaz, hogy az értékcsökkenés 7 százalékkal 18 millió euróra emelkedett 2018 első negyedévéhez képest, 2018 negyedik negyedévéhez képest viszont jelentős javulás volt, ami tükrözi a folyamatban lévő – az előző negyedévhez képest 241 járműnyi csökkenést elérő – flottacsökkentési program eredményeit.

Még nem jött el a fordulat a Waberer

Még nem jött el a fordulat a Waberer

A pénzügyi eredmény 2019 első negyedévében 0,9 millió euró veszteséget mutatott. A pénzügyi eredmény kamatkiadás része 1,1 millió eurót tett ki, ez mintegy 1,2 százalékos implicit kamatlábat jelentett. A kamatfizetések hatását ugyanakkor részben ellensúlyozta a pozitív devizahatás. Az adókiadások 0,9 millió eurót tettek ki 2019 első negyedévében. Az időszak alacsonyabb adózás előtti eredménye alacsony mértékű társasági adófizetést jelentett.

Ezek együttes hatására a rendszeres nettó eredmény végül 4,4 millió eurós veszteséget mutatott az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 0,2 millió eurós nyereséggel. Nem rendszeres, egyszeri tételként 2019 első negyedévében beérkezett a Link-megállapodás 2,5 millió eurós összege, amelyet figyelembe véve a Waberer’s riportált nettó eredménye 1,9 millió eurós veszteséget mutatott az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 0,3 millió eurós veszteséggel. Így az egy részvényre jutó veszteség mértéke 0,11 euró volt az első negyedév végén.

Még nem jött el a fordulat a Waberer

Tovább nőtt az eladósodottság

A nettó pénzügyi eladósodottság 330 millió euróra növekedett 2018 végéhez képest az IFRS 16 alkalmazásának technikai hatása, az alacsonyabb lízingkötelezettségek, és a nem-lízing típusú adósságállomány növekedése miatt. Az egyéves gördülő rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel a nettó eladósodottság emelkedése és az EBITDA csökkenése eredőjeként 4,9-re emelkedett.

Az IFRS 16 hatása

A 2019-től hatályos IFRS 16 a lízingkonstrukciók kimutatásának, mérésének, bemutatásának és közzétételének alapelveit határozza meg. Az új standard a lízingbe vevők számára előírja a legtöbb lízing szerepeltetését a pénzügyi kimutatásokban. A Waberer’s felmérte a sztenderd előírásait és pénzügyi kimutatásaira gyakorolt hatásait, és úgy döntött: pénzügyeit az IFRS 16 előírásai szerint mutatja be 2019. évi időközi beszámolóiban és a teljes 2019. pénzügyi évre vonatkozó önálló pénzügyi beszámolóiban. A módosítás pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatására az ingatlanok állománya bővült a lízingkötelezettségek ennek megfelelő bővülése mellett, a bérleti díjak csökkenésével pedig nőtt az értékcsökkenés és kamatkifizetés. Mindezt a vállalat a negyedéves beszámolójának 7. oldalán szereplő táblázatban részletesen is bemutatja.

Mit mondott a menedzsment?

Robert Ziegler, a Waberer’s vezérigazgatója elmondta, az első negyedévben az üzemi- és a nettó eredmény tekintetében veszteséget mutatott ki a cégcsoportja, amely tükrözi, hogy a 2018-ban a fuvarozási és logisztikai piacon tapasztalt ellenszél még nem ült el. Ez ugyanakkor nem okozott számukra meglepetést, illetve figyelmeztetett, a Brexit tovább fokozza a piaci előrejelzés nehézségét.

Ziegler beszélt arról is, a társaság az év első felében a változások kezelésére irányuló jelentős átalakulásba fogott. Rövid távú kezdeményezéseik a tervek szerint haladnak: kezdenek érzékelhetővé válni a közvetlen és közvetett kiadásokon tervezett megtakarítások, a járműállomány csökkentése és az okos árképzés eredményeként kapacitásaik nyereségessé válnak.

Erős alapokon állunk, de a költségcsökkentő intézkedések nem lesznek elégségesek a társaság újbóli növekedési pályára állításához. Mostanra befejeztük a vállalat középtávú átalakításának tervezését, és az átalakítás megvalósítása folyamatosan zajlik: olyan lépéseket tettünk, amelyek az ügyfelet jobban a középpontba állítják és lehetővé teszik, hogy rugalmasabban reagáljunk igényeikre

– jelentette ki a Waberer’s vezére.

Hozzátette, a meglévő ügyfelek körében folytatott tevékenységük aktív fejlesztésével foglalkozó új csapatot hoztak létre, és kibővítik az új ügyfelek megszerzésére irányuló kapacitásaikat. A járművezetők és egyéb kulcsfontosságú funkciókat ellátó kollégák ösztönző rendszereit pedig úgy alakították át, hogy javítsák szolgáltatásaik minőségét.

A flottáért és a szállítmányozásért felelős szervezeti egységeinket összevontuk, hogy gyorsabban reagálhassunk a piaci változásokra. Emellett dolgozunk azon, hogy a tervezési folyamatot intelligensebbé tegyük. Végül, de nem utolsó sorban fejlesztjük informatikai rendszerünket, és humánerőforrás politikánkat is finomhangoljuk. E változtatások lényegesek, és nem máról holnapra hoznak majd eredményeket, azonban bízunk abban, hogy a javulás első jelei már az év második felében érzékelhetővé válna

– mondta el Robert Ziegler.

A történelmi mélypont közelében az árfolyam

A Waberer’s árfolyama 2,7 százalékot csökkent a keddi záráshoz képest, így 1460 forinton, a néhány nappal ezelőtt beállított történelmi mélypontja (1400 forint) közelében zárta a szerdai kereskedést. Továbbra is elmondható, hogy nagyon gyengén teljesít a vállalat, csak idén közel 36 százalékot esett a részvény árfolyama.

Még nem jött el a fordulat a Waberer