HU Language HU
június 6, 2019 0

Megjelent a társadalmi egyeztetése annak a 10 milliárd forintos uniós pályázatnak, amely a 2000 lakosegyenérték alatti kistelepülések önkormányzatainak, önkormányzati társulásainak szól a szennyvízkezelés megvalósítása érdekében – derül ki a hivatalos pályázati oldalon megjelent közleményből.

Mi a lényeg röviden?

A rövid közlemény szerint elindult a „Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel nem érintett agglomerációk számára” című (KEHOP-2.2.5-19 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás tehát azoknak a vidéki kistelepüléseknek a szennyvízkezelését oldhatja meg, amelyekre nem vonatkoznak az uniós derogációs kötelezettségek. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

A pályázat keretösszege 10 milliárd forint, a forrás a Kohéziós Alapból és Magyarország költségvetéséből jön és a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-15 db.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. június 15-ig várja a kiíró a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Mi indokolja a felhívást és mi a célja?

A pályázati kiírás eleje a szokásoknak megfelelően összefoglalja a felhívás indokoltságát és főbb céljait. Így a szöveg szerint „A 91/271/EGK irányelv derogációs követelményeinek teljesítése és a vizek jó állapotának elérése érdekében az EU-ban, (Víz Keretirányelv 1. cikk (a)-(d); 4. cikk (1) a)), valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben (8.2. „tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések”) előírt intézkedések teljesítése céljából számos projekt indult a szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése céljából.

Magyarország területén a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások a vízi közmű fejlesztések között a 2014-2020 időszakban – hasonlóan a 2007-13-as időszakhoz – a leghangsúlyosabb szerepet töltik be. Elérni kívánt cél – a szennyvizes derogációs kötelezettségek maradéktalan teljesítésén túl – az EU Víz Keretirányelv fenntartható vízhasználatra és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kritériumoknak való megfelelés további biztosítása, erősítése.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését. Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült településrészei és külterületei; továbbá a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő, vidéki térségben található települések önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el nem érő és a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült településrészei és külterületei számára. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.”

Címlapkép forrása: MTI Fotó Sóki Tamás