HU Language HU
május 17, 2019 0

Az MNB 5,5 millió forint bírságot szabott ki Sz. Zoltánra, az AKKO Invest elődcégének, a Plotinusnak volt vezető tisztségviselőjére a piaci visszaélésekről szóló uniós rendeletben (MAR) a vezetők ügyletei kapcsán előírt szabályok áthágásáért. A jegybank első ízben szabott ki büntetést Magyarországon a menedzserekre vonatkozó speciális előírások megsértése miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti vizsgálatban tekintette át, hogy Sz. Zoltán, a PLOTINUS tőzsdei részvényeket kibocsátó AKKO Invest Nyrt. (AKKO Invest) volt vezető tisztségviselője esetében felmerülhet-e a tiltott bennfentes kereskedés gyanúja. Az MNB konkrétan azt vizsgálta, hogy a volt vezető egyes, a PLOTINUS-részvényekkel végzett ügyletei kapcsán felhasználhatta-e a később a kibocsátó féléves és éves pénzügyi jelentésében is szereplő pénzügyi információkat.

Vizsgálatában a jegybank nem tárt fel bennfentes kereskedelemre utaló adatot, emiatt így nem alkalmazott intézkedést. Az MNB megállapította ugyanakkor, hogy Sz. Zoltán egyes ügyleteivel több szempontból is megsértette a MAR-ban foglalt, a vezetők ügyleteire vonatkozó előírásokat.

A volt vezető egyes 2017. évi, illetve tavalyi ügyletkötései esetében egyrészt nem teljesítette az 5 ezer euró összegű éves ügyletkötési küszöbérték átlépésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét az MNB felé. Másrészt egyes ügyleteit a kibocsátó társaság féléves pénzügyi jelentésének közzétételét megelőző 30 napos tilalmi időszak alatt kötötte meg úgy, hogy a szóba jöhető kivételszabályok meglétének egyikét sem igazolta a jegybanknak. A MAR alapján főszabály szerint ugyanis a nemzeti jog, vagy kereskedési helyszín szabályai szerint kötelezően közzéteendő pénzügyi jelentések közzétételét megelőző 30 napon belül a vezetőknek tilos a kereskedés.

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátóknál vezető feladatokat ellátó személyek által végrehajtott ügyletkötések fokozottabb átláthatósága megelőző intézkedést jelent a piaci visszaélések ellen. A kötelezően közzéteendő pénzügyi jelentéseket megelőző 30 napos időszakban történő kereskedés megtiltásával a MAR szintén egyfajta előrehozott védvonalat épített ki a piaci visszaélésekkel szemben azáltal, hogy ebben az érzékeny időszakban csak a legszükségesebb körre korlátozta a vezető feladatokat ellátó személyek által köthető ügyletek körét.

Az MNB ma közzétett határozatában így figyelmeztette Sz. Zoltánt a piaci visszaélésekről szóló rendeletben a vezetői ügyletekre vonatkozó szabályok betartására. A küszöbérték átlépésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt emellett a jegybank 4,4 millió, a tilalmi időszakban történt ügyletkötésekért pedig 1,1 millió forint bírságot szabott ki a volt vezetőre.

Az MNB intézkedés alkalmazása nélkül zárta le egy másik, az AKKO Invest – a MAR részvény-visszavásárlási programra vonatkozó mentességi feltételeket nem teljesítő – saját részvény ügyleteivel kapcsolatos piaci manipuláció gyanúját vizsgáló piacfelügyeleti eljárását.