HU Language HU
május 28, 2019 0

Három főbb területen is módosították a legnépszerűbb uniós gazdaságfejlesztési pályázatok eddig ismert szabályait az elmúlt 24 órában megjelent hivatalos közlemények, ugyanis egyrészt átszabták a pályázatok keretösszegeit, új feladatokat adtak az uniós adatvédelmi rendeletből eredően és közben módosultak a monitoring tájékoztatók is.

A legutóbbi közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy módosultak a GINOP 1-7. prioritások konstrukcióihoz tartozó monitoring tájékoztatók, ami ugye eleve sok ezer pályázati nyertest érint.

A korábbi közleményekből pedig az rajzolódik ki, hogy egyrészt módosították több nagy keretösszegű uniós gazdaságfejlesztési pályázat keretösszegét (részben az aktuális állapothoz igazították most). Másrészt az uniós adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban a támogatást elnyerőknek a projektjükbe bevont további gazdasági szereplőktől (pl. konzorciumi partnerektől, szállítóktól) is be kell szerezniük azt, hogy a személyes adataikat és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátását megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően csinálták-e meg. Mivel a kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie ezeknek az előírásoknak, így ez plusz feladatot ró most a támogatást korábban elnyerő cégekre is és azért kell rá figyelni, mert ezen jogalapok meglétét a helyszíni ellenőrzéskor ellenőrizhetik.

Az elmúlt 24 órában számos közlemény jelent meg a hivatalos pályázati oldalon, amelyek döntő része nagy keretösszegű gazdaságfejlesztési (GINOP) pályázatokat érint és a közlemények egyrészt a keretösszegek módosításáról, másrészt a fenti GDPR-rendeletből eredő változásokról szólnak. Ezek lényege az alábbi:

  • Módosult a „Versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) felhívás, mégpedig úgy, hogy a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 95,231 milliárd forintról most 94,201 milliárd forintra módosult. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 116,5 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 109 projekt keretében, amelyek közül egyelőre az Irányító Hatóság csak 96 projektet hagyott jóvá 95,5 milliárd forint összegben, de hatályos szerződése csak 114 projektnek van 94,1 milliárd forint összegben, így úgy tűnik, hogy most csak az aktuális helyzethez igazították a pályázat tényleges keretösszegét.
  • Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás is, mégpedig úgy, hogy a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 77,5 milliárd forint volt, ez most 75,5 milliárd forintra csökkent. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 364,7 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 1103 projekt keretében, amelyek közül egyelőre az Irányító Hatóság csak 253 projektet hagyott jóvá 77 milliárd forint összegben, de hatályos szerződése csak 251 projektnek van 74,8 milliárd forint összegben, így itt is úgy tűnik, hogy most csak az aktuális helyzethez igazították a pályázat tényleges keretösszegét.
  • Módosult „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció” című (GINOP-2.1.8-17 kódszámú) felhívás is, mégpedig úgy, hogy a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,761 milliárd forint volt, de ez most 37,4 milliárd forintra emelkedett. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 51 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 3654 projekt keretében, amelyek közül egyelőre az Irányító Hatóság csak 2723 projektet hagyott jóvá 37,8 milliárd forint összegben, és a hatályos szerződések adata ezekkel közel megegyezik, így itt is az történhetett, hogy a rendszerben már bent lévő és jóváhagyott támogatási igényekhez igazították most a pályázat keretét.
  • Módosult az „Ipari parkok fejlesztése” című (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívás is, mégpedig úgy, hogy a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint volt, amelyet most 2,36 milliárd forintra emeltek. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 2,88 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 13 projekt keretében, amelyek közül egyelőre az Irányító Hatóság csak 5 projektet hagyott jóvá 2 milliárd forint összegben, de hatályos szerződése csak 2 projektnek van 353 millió forint összegben.
  • Módosult a „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.5-15 kódszámú) felhívás is, amelynél a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint volt, ez most minimálisan 3,06 milliárd forintra emelkedett. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 4,9 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 39 projekt keretében, amelyek közül egyelőre az Irányító Hatóság csak 21 projektet hagyott jóvá 3 milliárd forint összegben, és a hatályos szerződések adata megegyezik ezzel.
  • Módosult az „Innovációs voucher” című (GINOP-2.1.4-15 kódszámú) felhívás is. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 millió forintról most 163 millió forintra nőtt. A hivatalos pályázati adatbázis szerint erre a pályázatra összesen 300 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be eddig 64 projekt keretében, de egyelőre az Irányító Hatóság csak 13 projektet hagytak jóvá 60 millió forint összegben.

A fentieken felül ma módosult a „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című felhívás is (KEHOP-2.2.2), amely pályázatot a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének fejlesztése témájában írták ki korábban. Az egyik módosítás szerint a támogatási kérelmek benyújtási határideje tavaly március 30-ról idén október 31-re változott. Elég nagy pályázatról van szó, hiszen 250 milliárd forintos a keretösszege, és a kiírás szerint a támogatott támogatási kérelmek várható száma 85 db. Egyelőre a hivatalos pályázati adatbázis szerint 142 projektet nyújtottak be 277 milliárd forintos támogatási igénnyel, amelyek közül egyelőre 101 projektet hagytak jóvá 224 milliárd forint összegben. A 69 darab hatályos szerződés összege 193 milliárd forint, azaz itt most valójában a tavaly bezárt pályázat újranyitása történt, hiszen a jelek szerint maradt még 25 milliárd forintnyi szabad keret.

A fentieken felül módosult még a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) felhívás is. Ez azt jelenti többek között, hogy a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,59 milliárd forintról 3,19 milliárd forintra ugrott, így a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150 darabról 180 darabra emelkedett. A hivatalos pályázati adatbázis szerint 239 támogatási igényt adtak be 3,5 milliárd forintos keretösszeggel, és ezek közül egyelőre 17 darabot hagytak jóvá bő 300 millió forintos keretösszeggel, azaz a jelek szerint van még szabad keret.