HU Language HU
május 15, 2019 0

100 millió euróval, mintegy 32,5 milliárd forinttal, javasolja növelni a kutatási és hallgatói mobilitási programok 2019-es keretét az Európai Unió idei költségvetésében az Európai Bizottság – derült ki a brüsszeli testület mai javaslatából.

Plusz 80 és plusz 20 millió euróról van szó

Az Unió 2019-es költségvetéséről az Európai Parlament és a Tanács között létrejött megállapodás nyomán az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett a Horizont 2020 és az Erasmus+ uniós vezérprogramok költségvetésének 100 millió euróval történő növelésére. E többletpénz révén az Unió erősebb választ adhat az olyan alapvető kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, egyúttal segítséget nyújt az oktatási ágazatnak ahhoz, hogy még jobban tudjon igazodni a munkaerőpiaci igényekhez.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta:

Decemberben az uniós intézmények megállapodtak abban, hogy amint a szükséges források rendelkezésre állnak, növelni fogják a kutatásra és a hallgatói mobilitásra szánt összegeket. A mai napon 100 millió euróval növeljük az eredetileg betervezett összegeket. Ez nagyszerű hír az európai kutatók és diákok számára, mivel így még több uniós támogatást remélhetnek projektjeikhez.

A 100 millió eurós többlettámogatásból 80 millió eurót az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásokra fordítanak a Horizont 2020, azaz az EU kutatási és innovációs programja keretében. Ez a pénzösszeg hozzá fog járulni azon ambiciózus cél megvalósításához, amely szerint a Horizont 2020 program költségvetésének 35%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásokra kívánják fordítani.

Több pénzt ad idén éghajlatkutatásra és a diákok mobilitására az Európai Bizottság

A fennmaradó 20 millió euró az Erasmus+ programot, vagyis az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját fogja támogatni. Ez a többletpénz hozzájárul majd az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló új uniós kezdeményezéshez is, amely a 2025-ig létrehozandó európai oktatási térség egyik sarokköve. Az Unió 2021-re európai egyetemek 12 hálózatát kívánja létrehozni, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy több uniós országban folytatott tanulmányaikat kombinálva szerezzenek diplomát, és ezek a hálózatok hozzájárulnak az európai egyetemek nemzetközi versenyképességéhez az Unióban és azon kívül egyaránt.

A mai javaslat elfogadásához szükség van az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyására.

Háttér-információk

2018. december 4-én az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság segítségével megállapodásra jutott a 2019. évi uniós költségvetésről. A megállapodás részeként döntés született arról, hogy 2019 tavaszán további 100 millió euróval növelik a Horizont 2020 és az Erasmus+ vezérprogramok költségvetését, amint lehetségessé válik a korábbi évek el nem költött összegeinek felhasználása. A Bizottság a mai napon előterjesztett javaslatával ennek a megállapodásnak tesz eleget. A ma javasolt 100 millió eurós növeléssel a 2019-ben kutatásra és a hallgatói mobilitásra szánt teljes költségvetés 15,2 milliárd eurót fog kitenni.

Címlapkép és kép forrása: Thierry Monasse/Getty Images